Депресията

Зациклянето на мисълта ни в миналото, се нарича депресия, а когато зациклянето е в бъдещето – тревожност. И в двата случая тези състояния са сред така наречените най-големи бичове на съвремието ни. Истинската противоположност е интуицията и при двете състояния – начин без да мислим – да знаем, на който можем да разчитаме истински и да му се уповаваме, а в много случаи това е изключително ценно качество.